Tin đồn về tổ hợp căn hộ cao cấp HD Mon City Việt Nam